GEMEEN RECHT IN GRONINGEN, Prof. mr F. Brandsma, 2000


ISBN 90-80-1925-9-7

Price € 20,00
Qty.

GEMEEN RECHT IN GRONINGEN, Enige opmerkingen over de matiging van bedongen boetes door de rechter. Prof. mr F. Brandsma, Groningen 1999.

 

REDE, uitgesproken bij de aanvaarding door Prof. mr F. Brandsma van het ambt van bijzonder hoogleraar in het gemene recht vanwege de Stichting Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds aan de Rijksuniversiteit Groningen op 16 november 1999.

This website has been build by Impressed webdesign and runs on Slimbeheer 5